Kierownictwo


Wydział Fizyki Technicznej
Politechnika Poznańska
Nieszawska 13a, 60-965 Poznań
tel. dziekanatu: 61 665 3164
e-mail: Office_ftp@put.poznan.pl

Koordynator projektu w ramach uczelni:
Dr hab. inż. Stefan Trzcieliński, prof. nadzw.
Dział kształcenia i spraw studenckich PP
dzial.ksztalcenia@put.poznan.pl
tel.: 61 665 3640
pl. Skłodowskiej Curie 5
60-965 Poznań

Koordynator projektu na Wydziale Fizyki Technicznej:
Dr hab. Tomasz Martyński, prof. nadzw.
tomasz.martynski@put.poznan.pl
tel. 61 665 3172
Katedra Spektroskopii Optycznej, WFT
ul. Nieszawska 13a
60-965 Poznań

Specjalista ds. organizacyjnych:
Dr hab. Eryk Wolarz, prof. nadzw.
eryk.wolarz@put.poznan.pl
tel.: 61 665 3167
Katedra Spektroskopii Optycznej, WFT
ul. Nieszawska 13a
60-965 Poznań

Specjalista ds. administracyjnych:
Mgr inż. Michalina Piechura
michalina.piechura@put.poznan.pl
tel.: 61 665 3204
Dziekanat, WFT
ul. Nieszawska 13a
60-965 Poznań