Idea

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Departament Wdrożeń i Innowacji (www.mnisw.gov.pl,) 16 lutego 2011 roku ogłosiło konkurs na projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IV, poddziałania 4.1.2, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, mające na celu zwiększenie liczby absolwentów kierunków o znaczeniu kluczowym dla gospodarki opartej na wiedzy. Ministerstwo przeznaczyło na ten cel 200 milionów złotych.

Wydział Fizyki technicznej zgłosił projekt, w którym zaplanował zwiększenie do 90 liczby studentów przyjętych na pierwszy rok studiów na kierunku Fizyka techniczna na I stopniu kształcenia na rok akademicki 2011/12 na czas 7 semestrów. Nasz projekt Inżynier-fizyk dla innowacyjnych technologii uzyskał bardzo wysoką ocenę u recenzentów (6 miejsce na liście rankingowej wśród 39 finansowanych projektów na 228 złożonych wniosków) i został zakwalifikowany do realizacji z budżetem około 2 milionów złotych na wszystkie siedem semestrów studiów.

Studia na kierunkach zamawianych obejmują – w stosunku do normalnego toku studiów – dodatkowe działania podnoszące atrakcyjność studiowania i kwalifikacje przyszłych absolwentów:

  • Motywacyjne stypendia dla 40 najlepszych studentów (1000 zł miesięcznie)
  • Zorganizowanie kursów wyrównawczych dla studentów pierwszych lat z matematyki i fizyki (poza programem Era Inżyniera)
  • Unowocześnienie programów studiów
  • Zajęcia dydaktyczne prowadzone przez wybitnych specjalistów
  • Staże (płatne, po 3 roku studiów) dające dodatkowe kwalifikacje i uprawnienia zawodowe
  • Wyjazdy studyjne do przedsiębiorstw oferujących zatrudnienie absolwentom

 

Skorzystaj z szansy otrzymania wykształcenia nastawionego na potrzeby sektorów istotnych dla gospodarki. Właściwy wybór może być pierwszym ważnym krokiem do budowania Twojej kariery zawodowej.

Serdecznie zapraszamy do studiowania na kierunku zamawianym fizyka techniczna na Wydziale Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej.

Odkryj w sobie talent

Ty też ma szansę na stypendium i staż

Zdobywaj wiedzę a nie kolekcjonuj informacje